Giấy dán tường LIM

PDF  InEmail
Lần cập nhật cuối (Thứ tư, 01 Tháng 2 2012 08:45) Thứ tư, 01 Tháng 2 2012 08:44 | Viết bởi nice decor
SANI7146-3
intro-img Đặc tính vật liệu : - Không phai mầu bạc mầu. - Dễ dàng cọ rửa bề mặt bằng xà phòng, nước, khăn ướt. - Thân thiện với môi trường, khí hậu,không độc hại Loại giấy : Giấy dán tường Phong Thủy Kích thước: Xuất xứ : Hàn Quốc Giá bán: Liên hệ Mọi chi tiết xin liên hệ: Giấy dán tường Phong Thủy Địa chỉ: 6 Lê Trung Nghĩa, P.12, Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: ...
PDF  InEmail
Lần cập nhật cuối (Thứ tư, 01 Tháng 2 2012 08:44) Thứ tư, 01 Tháng 2 2012 08:43 | Viết bởi nice decor
SANI7161-1
intro-img Đặc tính vật liệu : - Không phai mầu bạc mầu. - Dễ dàng cọ rửa bề mặt bằng xà phòng, nước, khăn ướt. - Thân thiện với môi trường, khí hậu,không độc hại Loại giấy : Giấy dán tường Phong Thủy Kích thước: Xuất xứ : Hàn Quốc Giá bán: Liên hệ Mọi chi tiết xin liên hệ: Giấy dán tường Phong Thủy Địa chỉ: 6 Lê Trung Nghĩa, P.12, Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: ...
PDF  InEmail
Lần cập nhật cuối (Thứ tư, 01 Tháng 2 2012 08:43) Thứ tư, 01 Tháng 2 2012 08:42 | Viết bởi nice decor
SANI7163-1
intro-img Đặc tính vật liệu : - Không phai mầu bạc mầu. - Dễ dàng cọ rửa bề mặt bằng xà phòng, nước, khăn ướt. - Thân thiện với môi trường, khí hậu,không độc hại Loại giấy : Giấy dán tường Phong Thủy Kích thước: Xuất xứ : Hàn Quốc Giá bán: Liên hệ Mọi chi tiết xin liên hệ: Giấy dán tường Phong Thủy Địa chỉ: 6 Lê Trung Nghĩa, P.12, Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: ...
PDF  InEmail
Lần cập nhật cuối (Thứ tư, 01 Tháng 2 2012 08:42) Thứ tư, 01 Tháng 2 2012 08:41 | Viết bởi nice decor
SANI7163-2
intro-img Đặc tính vật liệu : - Không phai mầu bạc mầu. - Dễ dàng cọ rửa bề mặt bằng xà phòng, nước, khăn ướt. - Thân thiện với môi trường, khí hậu,không độc hại Loại giấy : Giấy dán tường Phong Thủy Kích thước: Xuất xứ : Hàn Quốc Giá bán: Liên hệ Mọi chi tiết xin liên hệ: Giấy dán tường Phong Thủy Địa chỉ: 6 Lê Trung Nghĩa, P.12, Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: ...
PDF  InEmail
Lần cập nhật cuối (Thứ tư, 01 Tháng 2 2012 08:41) Thứ tư, 01 Tháng 2 2012 08:40 | Viết bởi nice decor
SANI7176-1
intro-img Đặc tính vật liệu : - Không phai mầu bạc mầu. - Dễ dàng cọ rửa bề mặt bằng xà phòng, nước, khăn ướt. - Thân thiện với môi trường, khí hậu,không độc hại Loại giấy : Giấy dán tường Phong Thủy Kích thước: Xuất xứ : Hàn Quốc Giá bán: Liên hệ Mọi chi tiết xin liên hệ: Giấy dán tường Phong Thủy Địa chỉ: 6 Lê Trung Nghĩa, P.12, Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: ...
PDF  InEmail
Lần cập nhật cuối (Thứ tư, 01 Tháng 2 2012 08:39) Thứ tư, 01 Tháng 2 2012 08:39 | Viết bởi nice decor
SANI7176-2
intro-img Đặc tính vật liệu : - Không phai mầu bạc mầu. - Dễ dàng cọ rửa bề mặt bằng xà phòng, nước, khăn ướt. - Thân thiện với môi trường, khí hậu,không độc hại Loại giấy : Giấy dán tường Phong Thủy Kích thước: Xuất xứ : Hàn Quốc Giá bán: Liên hệ Mọi chi tiết xin liên hệ: Giấy dán tường Phong Thủy Địa chỉ: 6 Lê Trung Nghĩa, P.12, Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: ...
PDF  InEmail
Lần cập nhật cuối (Thứ tư, 01 Tháng 2 2012 08:38) Thứ tư, 01 Tháng 2 2012 08:38 | Viết bởi nice decor
SANI7194-1
intro-img Đặc tính vật liệu : - Không phai mầu bạc mầu. - Dễ dàng cọ rửa bề mặt bằng xà phòng, nước, khăn ướt. - Thân thiện với môi trường, khí hậu,không độc hại Loại giấy : Giấy dán tường Phong Thủy Kích thước: Xuất xứ : Hàn Quốc Giá bán: Liên hệ Mọi chi tiết xin liên hệ: Giấy dán tường Phong Thủy Địa chỉ: 6 Lê Trung Nghĩa, P.12, Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: ...
PDF  InEmail
Lần cập nhật cuối (Thứ tư, 01 Tháng 2 2012 08:37) Thứ tư, 01 Tháng 2 2012 08:36 | Viết bởi nice decor
SANI-7195-1
intro-img Đặc tính vật liệu : - Không phai mầu bạc mầu. - Dễ dàng cọ rửa bề mặt bằng xà phòng, nước, khăn ướt. - Thân thiện với môi trường, khí hậu,không độc hại Loại giấy : Giấy dán tường Phong Thủy Kích thước: Xuất xứ : Hàn Quốc Giá bán: Liên hệ Mọi chi tiết xin liên hệ: Giấy dán tường Phong Thủy Địa chỉ: 6 Lê Trung Nghĩa, P.12, Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: ...